Send Money World - รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการด้านการเงินสำหรับธุรกิจ

ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเท่าใดนัก แต่เมื่อต้องทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณจากความผันผวนของสกุลเงินที่สามารถเข้าเนื้อกำไรของธุรกิจคุณได้


ลูกค้าองค์กรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการให้บริการฟรีของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพันธมิตรของเรา (GCEN) ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง โดยตัวแทนของคุณจะติดตามค่าเงินที่คุณตั้งใจจะซื้อและจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดี

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดการค้าการแข่งขันสูง ที่ให้บริการดีลเลอร์ส่วนบุคคลสำหรับองค์กร

ความปลอดภัย: เงินของคุณจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด
อัตราแลกเปลี่ยน: เราให้อัตราแลกเปลี่ยนทุกสกุลเงิน

ให้เราเฝ้าติดตามอัตราแลกเปลี่ยนให้คุณ

Terms & Conditions | Privacy Policy
Website is powered by Global Currency Exchange Network; fully Licenced and Registered with UK FCA Reg No. 504346. H.M. Revenue & Customs Money Service Business
Register No. 12137189