ลงทะเบียน

ลงทะเบียนลูกค้าส่วนบุคคล

Send Money World ให้การบริการของ ธนาคารชั้นนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูง

รู้หรือไม่ ใช้ธนาคารปกติ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ด้านการโอนเงินระหว่างประเทศสูงกว่า Send Money World ถึง 4%

ประหยัดกว่า ถ้าใช้ Send Money World โอนสกุลเงินของคุณ

ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนลูกค้าธุรกิจ

เมื่อทำธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจจำนวนมาก อยู่ที่ความเมตตาของตลาดสกุลเงิน และอาจรับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากการเคลื่อนไหวที่ไ ม่พึงประสงค์ ในอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อสกุลเงินในอัตราคงที่ และอีกหลายบริการธุรกิจอื่น ๆลงทะเบียนที่นี่


Terms & Conditions | Privacy Policy
Website is powered by Global Currency Exchange Network; fully Licenced and Registered with UK FCA Reg No. 504346. H.M. Revenue & Customs Money Service Business
Register No. 12137189